A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Мединський ліцей
Галицької міської ради Івано-Франківської області

Методична робота

Організація методичної роботи

 

Основні напрями в методичній роботі ліцею:

- науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників закладу;

- впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, ідей освітньої реформи та Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Програми розвитку освіти Галицького району на 2016-2020 рр., Положенням про районний методичний центр, Положенням про загальноосвітній навчально-виховний заклад, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, затвердженої Указом Презедента України №344/2013 від 25 червня 2013 року, Концепції нової української школи, наказом відділу освіти „Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів 2016-2017-го навчального року”) та відповідного наказу директора ліцею;

- наукові дослідження в галузі освіти, впровадження ідей гуманізації, демократизації та особистісного підходу в практичну діяльність ліцею;

- підтримка науково-дослідницької роботи вчителів закладу, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів.

 

На всіх етапах розвитку закладу головним завданням було і залишається підвищення компетентності педагога. Це можливо тільки за умов добре організованої та спланованої внутрішкільної методичної роботи. Поруч із традиційними формами роботи впроваджувалися нові це: презентації, створення проектів, вчительських портфоліо, творчі звіти тощо. Метою  створення яких є інформованість про сучасні технології навчання й виховання, пропаганда передового педагогічного досвіду.

 

Форми організації методичної роботи досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від педагогічної культури, морально-психологічного клімату, інноваційної відкритості та активності педагогів.

 

Працюють шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, класних керівників. В їх роботі застосовуються такі форми діяльності як круглі столи, наукові конференції, де здійснюються практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надається дієва допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

 

Згідно плану роботи працює постійно діючий психолого-педагогічний семінар за темою: “ Виховання компетентністної особистості – головне завдання школи ХХІ століття ”.

 

Протягом п’ятьох років НВК активно працює над провідною науково-методичною  проблемою “Формування компетентної особистості учня шляхом упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес».

 

Протягом трьох років здійснюється наставництво молодих спеціалістів Мисів Н.І., Лесів Н.В., Парцей Н.Д., які освоюють основи професійної майстерності під керівництвом досвідчених педагогів-наставників.

 

В закладі докомплектовується методичний кабінет – творча лабораторія для інноваційного зростання. Педколективом закладу активно впроваджуються інновації, а саме: інформаційно-комп’ютерна технологія А.Єршова, проектна технологія Дж.Дьюї, В. Кілпатріка, ігрова технологія навчання Б.Нікітіна, інтерактивна технологія.

 

Педагогічний колектив робить свій внесок у формування позитивного іміджу закладу. Наш девіз: «Ми прагнемо стати кращими за нас сьогоднішніх».

 

№ з/п

Форми методичної роботи

Проблемне питання

Відповідальні

 

Методична рада

Підвищення рівня професійної майстерності педагогів шляхом координації форм і методів методичної роботи

Лагойда Н.І.

1.

Спільне методоб’єднання вчителів початкових класів, вихователів ГПД

та ДГ

Компетентнісно-орієнтований підхід до формування змісту та організації освітнього процесу

Пікуляк  О.Я.

2.

Методоб’єднання  класних керівників

Інноваційні аспекти діяльності класного керівника в умовах сучасності.

Пікуляк Н.М.

3.

Циклічне  засідання  вчителів природничо-математичного циклу,трудового навчання та

фізичної культури

Оптимізація навчальної діяльності учнів засобами інформаційно-комунікативних технологій

Клим М.І.

4.

ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклу

Компетентність як орієнтація педагога на найвищий результат у своїй роботі з учнями

Іванчук Л.М.

5.

Динамічна група

«Нові нестандартні підходи до проведення уроків»

Готовність педагога до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»

Брецко А.І.

6.

Психолого-педагогічний семінар

Професійна компетентність педагога – найвагоміший чинник успішного здійснення освітніх реформ

Жилюк О.В.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора