A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Мединський ліцей
Галицької міської ради Івано-Франківської області

КАРТКА ПРОЄКТУ

Дата: 18.07.2023 09:28
Кількість переглядів: 7

КартКа проєкту

Загальний обсяг проєктної ідеї від 1 до 2 сторінок

 

Ваші контакти:

Прізвище,ім’я,по батькові

Телефон, e-mail

Контакти автора проєкту, щоб з ним можна було зв’язатися, за необхідності. В остаточну версію не входить.

1

Завдання Стратегії розвитку освіти, якому відповідає проєкт:

Береться з погоджених Цілей і завдань Стратегії розвитку освіти. Фіксується так: вказується номер і повторюється зміст завдання.

2

Назва проєкту:

Назва проекту повинна відображати його зміст, бути максимально стислою і конкретною. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних, з подвійним підтекстом чи  назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проєкту

 

3

Мета проєкту

Сформулюйте мету, яка буде досягнута внаслідок реалізації проєкту. Вона має бути сформульована коротко, одним-двома реченнями, і логічно виходити з проблеми. Це планований позитивний кінцевий результат, який отримає громада (соціум, спільнота, регіон, ряд громад) завдяки реалізації проєкту.

 

 

4

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Зазначте території, на які буде поширюватись дія проекту (максимально – межі громади)

 

5

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту

Зазначте, яка кількість населення та яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту (описовий і кількісний вираз)

6

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Коротко (не більше 200 слів) і максимально конкретизовано опишіть головну проблему (проблеми), на вирішення якої спрямований ваш проєкт, або охарактеризуйте ситуацію, яка потребує змін. За можливості виділіть економічну, соціальну та екологічну складові проблеми. Оцифруйте, якщо це можливо.

7

Очікувані результати від реалізації проєкту

Ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають свідчити про досягнення завдань на які спрямований проект. Очікувані результати подаються у вигляді наступних трьох блоків: економічний (бюджетний), соціальний, екологічний. Якщо за якоюсь з позиції результат відсутній, нічого не пишіть у відповідному рядку. Результат має кореспондуватися з метою проекту і проблематикою, описаною вище. Заповнювати потрібно тільки позиції 7.1.-7.3. Позиція 7 не заповнюється

8.

Основні заходи проєкту

Ключові заходи - це дії, які слід здійснити, аби виконати відповідні завдання. Це можуть бути такі заходи: «створення», «підготовка», «організація», «закупівля», «облаштування» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів. Заходи пишуться у послідовності їхнього виконання. На основі зазначених заходів готується оціночний обсяг фінансування

9.

Період реалізації проекту (з (рік) до (рік))

2023– 2025

Стандратно – проєкт займає термін до 1 року. Може бути більше – на кілька років. Термін початку – не обов’язково 2023 р., може бути пізніше.

10.

Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн:

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Усього

10.1.

місцевий бюджет

 

 

   

10.2

державний бюджет

 

 

   

10.3.

Кошти приватних інвесторів

 

 

 

 

10.4.

МТД (міжнародна технічна допомога, наприклад, гранти)

 

 

 

 

10.5.

обласний бюджет

 

 

   
 

ВСЬОГО:

 

 

   
   

В рядку «ВСЬОГО» вказується сума по рядкам. Витрати на наступні роки можуть збільшуватися, виходячи з прогнозних оцінок інфляції, підготовлених НБУ або Світовим банком.

11.

Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Будь-яка інша важлива інформація щодо проекту. Наприклад, якщо по проєкту вже виконано ПКД, тут вказуєте дану інформацію.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора