A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Мединський ліцей
Галицької міської ради Івано-Франківської області

ЗВІТ ДИРЕКТОРА МЕДИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ про свою діяльність за підсумками 2022/2023 навчального року

Дата: 24.07.2023 11:08
Кількість переглядів: 9

ЗВІТ ДИРЕКТОРА МЕДИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

про свою діяльність за підсумками 2022/2023 навчального року

 

Шановні колеги та батьківська громадськість! Закінчився навчальний рік, відтак треба зробити певні підсумки роботи колективу закладу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2022/2023 навчального року.

Наша країна переживає зараз дуже складні часи. Другий рік йде війна... Що вона змінює? Відчуття простору. Людина в дні війни переосмислює багато речей, появляються нові цінності, сенс мають лише речі та люди, які будуть із тобою завтра зранку. Вчителі – герої освітнього фронту. Працюють сумлінно, відповідально ставляться до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу. Отож щиро дякую адміністрації ліцею, вчителям, батькам та учням, які були поруч та дякую за працю в дуже непростий час.

Відповідно до наказу МОН України від 23.03.2005 №178 “ Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” у травні-червні кожен керівник навчального закладу щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, громадськості. У своїй роботі протягом звітного періоду я керувалася Статутом Мединського ліцею Галицької міської ради, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора закладу, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Мединський ліцей Галицької міської ради — заклад загальної середньої освіти, який знаходиться в комунальній власності Галицької міської ради Івано-Франківської області, має у своїй структурі дошкільний підрозділ.

Освітній процес у 2022/2023 навчальному році організовано відповідно до освітньої програми на 2022/ 2023 н.р. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Освітній процес відбувався в одну зміну. Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку мережі класів. На початок 2022/2023 навчального року в Мединському ліцеї було 11 класів, з них 1-4 класів - 4, 5-9 -х класів - 5, 10-11-х класів - 2. Розпочали навчання 195 учнів з них 2 дітей на інклюзивній формі навчання, 8 учнів на сімейній(домашній) формі навчання, 1 учень  на індивідуальній формі навчання (педагогічний патронаж). У дошкільному підрозділі 2 групи - 35 вихованців,1 група інклюзивна.

З метою створення належних умов навчання та виховання учнів:

- ліцей на 100% забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом;

 - розроблено єдиний режим роботи закладу освіти;

 • складено розклад уроків, графік чергування вчителів в закладі освіти та їдальні;
 • організовано роботу 1 ГПД, 2 ДГ.

Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище. Освітнє середовище закладу є безпечним та комфортним для учасників освітнього процесу. Ми постійно працюємо над його оновленням та покращенням.

Проте в закладі освіти залишається проблематичним облаштування території з урахуванням доступності та універсального дизайну. До закладу освіти практично не можуть потрапити дорослі і діти з обмеженими фізичними можливостями - пандус відсутній. Територія закладу огороджена, убезпечена від доступу стороннього автотранспорту, проте на території закладу є незавершене будівництво корпусів, яке сьогодні може бути «небезпечною схованкою» для дітей під час ігор.  Особливу увагу потребує фасад закладу щодо проведення утеплення,  плани були провести підготовчі роботи, але життя вносить свої корективи. Наш ліцей потребує модернізації харчоблоку їдальні, яка знаходиться у пристосованому приміщенні. Територія закладу є достатньо озелененою.

В навчальних приміщеннях закладу на початок навчального року здійснено ремонт. Кімнати оснащено меблями, в тому числі, в початковій школі, одномісними партами, комп’ютерною технікою – ноутбуком для вчителя (1,2,4 класи), кольоровим принтером (1 клас) та мультимедійними дошками (2,4 класи). Придбано дидактичний матеріали для 1-4 класів.

Облаштування приміщень закладу не становить загрози травмування учнів та працівників (неслизька підлога, належним чином встановлені меблі у навчальних кабінетах, не загромаджені коридори, сходові клітини).

Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивної кімнати.

Заклад освіти дотримується режиму провітрювання, є графік провітрювання. Утримання туалетних кімнат відповідає санітарним умовам.

Заклад освіти підключений до високошвидкісного інтернету (100 МБ/с), що значно покращує освітній процес у закладі і дозволяє використовувати всі можливості глобальної мережі Інтернет. З розвитком глобальної мережі Інтернет школа отримала необмежені можливості представити себе, свій колектив та його досягнення далеко за межами свого регіону. Одночасно з’явилася можливість отримувати додаткову інформацію про навчальні заклади України та зарубіжжя, переймати їх досвід для покращення якості освітніх послуг. Інтернет дозволив вести спілкування між колегами-педагогами на сторінках веб-ресурсів, обмінюватися своїми надбаннями, вирішувати наболілі проблеми, тощо. Мережа Інтернет є доступною не в усіх кабінетах ліцею.

На сучасному етапі головним завданням нашого закладу є підвищення якості освіти через упровадження інновацій, сучасних підходів до оцінювання, зокрема формувальне оцінювання, само-та взаємооцінювання, дотримання основних принципів НУШ: дитиноцентризму, педагогіки партнерства, інтеграції предметів. У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень та військовим станом в країні цей навчальний рік був особливим і в організації і проведенні освітнього процесу. Навчання проходило як очно так і з використанням дистанційних форм. Слід відзначити роботу педагогічного колективу в умовах дистанційного навчання.

Адміністрація та вчителі обрали платформи, з якими зручно і якісно проводити дистанційне навчання: робота безкоштовного веб-сервісу Google Classroom;  проведення онлайн уроків за допомогою сервісу Google Meet відповідно до розкладу;  спілкування в групах у Viber. Під час організації освітнього процесу для дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування і України, школа в роботі керувалася наказом МОН України від 15.05.2023 №563 “Прозатвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в ЗЗСО в умовах воєнного стану в Україні”. На даний час 7 учнів перебуває за кордоном. Маючи доступ до Googlе диску закладу та вайбер групи, вони постійно отримували навчальні матеріали та завдання. Тематичне та семестрове оцінювання вчителі проводили на основі тестувань з врахуванням поточних оцінок. Вчителі розробили розгорнуті звіти про зворотній зв’язок з учнями даної категорії за 2022 – 2023 н.р. Зв'язок з учнями та їх батьками забезпечено на 100%. На кінець 2022/2023 навчального року в закладі навчалося 181 учень (з них – 8на сімейній(домашній) формі), оцінювалися досягнення учнів 5-11 класів (130 учнів). За результатами річного оцінювання слід зазначити, що високий рівень навчальних досягнень мають 16 учнів (12%), достатній – 19 учнів (15%), середній – 65 учнів (50%), початковий – 30 учнів (23%). В цілому: якість знань (високий та достатній рівні) – 27%. Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають достатній рівень знань, розвивати їх потенціал. Накінець 2022/2023 навчального року Робочий навчальний план, Освітні програми закладу виконані в повному обсязі. Команди супроводу проаналізували виконання індивідуальних програм розвитку дітей, які навчалися в інклюзивних класах та виховувалися в інклюзивній групі, програми в основному виконані, накреслено орієнтовні напрямки подальшої діяльності. Учні, які навчалися за індивідуальною формою здобуття освіти: педагогічний патронаж і сімейна,– програму засвоїли.

 

За наслідками навчального року високого рівня у навчанні досягли:

1-4 класи- 32 учні; 5-11класів - 16 учнів.

5 учнів 9-ого класу отримали  свідоцтво з відзнакою.

2 учні 11-ого класу закінчили 2022/2023 н.р. з срібною медаллю.

2. Кадрове забезпечення.

У 2022/2023 навчальному році в школі працювало 32 педагогічних працівники, у тому числі директор, 2 заступники директора з НВР, ВР,2 вихователі ДГ, 2 вихователі групи 5-літок, педагог-організатор, 1 практичний пси­холог, 1 соціальний педагог, 1 вихователь ГПД, 2 асистенти учителів з інклюзивним навчанням, 1 медсестра, 2 сумісники.

Педагогічні працівники мають:

* кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» - 18; «спеціаліст І категорії»- 5; «спеціаліст II категорії» - 7; «спеціаліст»- 2 осіб;

* педагогічні звання:«вчитель-методист»- 3;«педагог-організатор-методист»- 1;«старший учитель»- 5.

 Як бачимо, якісний склад педагогічних працівників є досить високим, що дає змогу більш ефективно вирішувати педагогічні проблеми.За навчальний рік звільнень педагогічних працівників не було.

Харчування в ліцеї здійснюється приватним підприємцем Мельничук Н.І. Гарячим харчуванням було охоплено більше 60 дітей, всі вони харчувалися за кошти батьків. 23 дітей з  малозабезпечених сімей, переселенців(ВПО) -2, діти-інваліди -1, діти учасників воєнних дій внаслідок російської агресії -11,які харчувалися за кошти місцевого бюджету.

         В 2022/2023 н.р. в ліцеї проводились предметні олімпіади, конкурси. Брали участь у предметних олімпіадах – 34 учні, в конкурсах - 25 учнів.

Зміст методичної роботи в ліцеї та її організація відобра­жені в розділі річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти».

Протягом 2022/2023н.р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів. Відповідно до накопичувальної системи всі педагоги пройшли курси в запланованому режимі.Самоосвіта і взаємоосвіта стали в колективі справжнім трендом – коли хтось із педагогів дізнається про новації, що ефективно працюють у дистанційних методиках, збирається колектив і на принципах добровільності й бажанні вдосконалюватися долучається до навчання.Також вчителі постійно займаються самоосвітою, проходячи курси та вебінари на платформах «На Урок», «Всеосвіта», «Prometeus», «EdEra», цифрове видавництво «MCFR», «EdPro» та інші, наприклад, ІФОІППО – 31;«На урок» – 4;Prometeus – 4; EdEra – 6;Британська рада –1;Всеосвіта - 3.

Злиста від Британської ради “Британська Рада в Україні засвідчує Вам свою повагу та прагне проінформувати, що вчитель англійської мови Світлана Гуйтан була відібрана для участі у навчальному курсі «Викладання та навчання у важкі часи», який проводиться за підтримки Міністерства Освіти і Науки України у рамках глобальної програми Британської Ради «Language for Resilience».

 

3. Методична робота.

Відповідно до річного плану роботи закладу у 2022/2023 н.р. педагогічний колектив працював згідно до вимог статей Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Указів Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", "Про Національну доктрину розвитку освіти", спрямованих на подальший розвиток освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Для стимулювання творчого професійного росту вчителів ши­роко використовується можливість атестації педагогічних кадрів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів. Важливу роль у підвищенні професійної майстерності вчителя відіграє педагогічна рада, спрямована на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу ліцею в цілому, а у підсумку – на розвиток і досягнення позитивних результатів освітнього процесу, оптимального рівня навчання та виховання. На кожній педагогічній раді розглядалися питання науково-методичного супроводу організації освітнього процесу. Так у 2022/2023 навчальному році були проведені всі заплановані педагогічні ради.

 Структура методичної роботи:

1.Методична рада. 2.Спільне методоб'єднання вчителів початкових класів, вихователів ГПД,ДГ. 3.Методоб'єднання класних керівників.

4.Циклічне засідання вчителів природничо-математичного циклу, трудового навчання та фізичної культури.5.ШМО вчителів суспільно-гуманітарного  та художньо-естетичного циклу.6.Психолого-педагогічний семінар. За 2022/2023н.р. було проведено 5 засідань методичної    ради ліцею, метою якої було безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності, ерудиції та компетентності вчителів у процесі викладання предметів. Розглядались наступні питання:

 - Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Структура та напрямки методичної роботи у новому році. Обговорення та затвердження плану роботи на 2022/2023 н.р.

 - Про ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів; забезпечення навчальними програмами, підручниками.

 - Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної

літератури.

 - Визначення змісту, форми і методів підвищення кваліфікації педагогів у2022/ 2023 навчальному році.

 - Ознайомлення з особливостями планування роботи вчителя у контексті НУШ.

 - Управління процесом вдосконалення професійної компетентності педагога: - самоаналіз та аналіз відвіданих уроків «Ефективність уроку – результат організації діяльності учнів. Аналіз особливостей сучасного уроку».

 - Про особливості організації освітнього процесу в умовах карантинних

обмежень.

- Про взаємовідвідування презентаційних уроків.

- Про організацію проходження навчання вчителями, які у 2022/2023 будуть викладати предмети у 5 класі НУШ

- Про диференційоване навчання.

- Про підготовку та проведення предметних тижнів.

- Організація методичної роботи з учителями, які відчувають труднощі в організації навчально-виховного процесу НУШ.

- Відвідування учнями позашкільних закладів.

- Робота з обдарованими учнями.

- Про стан викладання математики  у 5 класі.

- Аналіз роботи з обдарованими дітьми, аналіз участі учнів у І та ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН

- Впровадження інтерактивних форм і методів на уроках і в позаурочний час.

- Про роботу ГПД в І семестрі.

- Заходи з управління самоосвітою педагогічних працівників.

- Про підсумки навчання з використанням дистанційних технологій

- Створення освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів в умовах реформи освіти. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

- Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації.

- Про стан організації освітнього простору НУШ у 2022/2023 н.р.

- Про рівень навчальних досягнень у 2022/2023 навчальному році.

- Про стан справ щодо підготовки до засідань педагогічної ради.

 

Навчальна діяльність учнів.

 Всі діти шкільного віку території села охоплені навчанням.

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД УЧНІВ

У закладі - 181 учень, 11 класів, функціонували1 група продовженого дня, 4 гуртки. Оцінювання навчальної діяльності учнів за ІІ семестр та рік здійснювалося відповідно до Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2022/2023 н.р., затвердженими наказом МОН України від 01 квітня 2022 р. № 290 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року”. По завершенню 2022/2023 н.р. учні 1-10-их класів переведені до наступного класу. З 11 класу випущено зі школи 10 учнів.

Велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми.

У рамках реалізації комплексної програми розвитку освітніх галузей у Мединському ліцеї у 2022/2023 н.р.:

1.Постійно поповнювався шкільний інформаційний банк даних «Обдарованість».

2. Забезпечено участь школярів у І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

3. Учні ліцею залучалися до участі у різноманітних конкурсах.

Проте у цьому навчальному році активності школярів у олімпіадах, конкурсах заважали введення воєнного стану в Україні.

Звіт про проведення спортивно-масової роботи за 2022/2023 н.р.

Протягом навчального року у спортивно-масовій роботі ліцею було охоплено 60 учнів. 40 учнів займалися в спортивних гуртках – волейбол, настільний теніс, шахи, міні-футбол, аеробіка, теніс, шахи.

Були проведені змагання серед вікових груп (5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл), по міні-футболу,  волейболу (7-8, 9-11 кл.)

Були проведені змагання з настільного тенісу серед учнів 9-11 кл., змагання «Веселі старти» серед учнів 5-6 кл.

Збірна команда ліцею приймала участь у міських змаганнях (серед семи ліцеїв сусідніх ТГ) з  футболу. Команда ліцею зайняла третє місце.

5. Державна підсумкова атестація. Зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2022/2023 н.р. відповідно до нормативно-правових актів, здобувачів загальної середньої освіти звільнено від проходження державної підсумкової атестації (Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти”від 24 березня 2022 року№2157 І-Х; наказ МОН України від 28.02.2022 №242 “Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021- 2022 навчальному році”, затверджений у Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 року за №283/37619), наказу МОН України від 11.01.2023 року №19 “Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році”, зареєстрованогов Міністерстві юстиції України 26січня 2023 року за №167/39223, внесених 23.02.2023 року змін урядового проєкту ЗУ “Про внесення змін до деяких законів України щодо ДПА та вступної кампанії 2023 року”, якими встановлено, що здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 н.р., звільняються від проходження ДПА. У відповідній графі додатку про освіту робиться запис “ звільнений(а)”.

У 2022/2023 н.р. 10 учнів 11 класу  звільнено від проходження ДПА. Проте всі випускники були вчасно зареєстровані на проходження ЗНО -2023. Але режим воєнного стану вніс свої корективи, і реєстрація на ЗНО дає змогу одинадцятикласникам пройти мультипредметний тест (українська мова, історія України, математика) у липні 2022 року для вступу до вищих навчальних закладів. Бажання складати МПТ виявили 5 учнів.

6. Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі закладу залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Уся виховна робота у школі у 2022/2023 н.р. була спрямована на виконання річного плану. Педагогам рекомендується організовувати освітній процес з урахуванням воєнної ситуації у населеному пункті (очне, дистанційне).В умовах воєнного стану освітні, навчальні програми та навчальний план рекомендується виконувати, ущільнюючи навчальний матеріал, організовуючи самостійну навчальну діяльність учнів, додаткові консультації з використанням технологій дистанційного навчання. Це визначено наказом МОН від 01.04.2022 року №290 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року”. Окрім здійснення навчального процесу, постійної уваги потребує й психологічна підтримка дітей, тому перевантажувати дітей у таких умовах неправильно.

Планування виховного процесу учнів Мединського ліцею, змісту, форми роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів залучення учнів до діяльності і спілкування були визначені завданнями Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»,  та низкою нормативно-правових актів, зокрема: загальною декларацією прав людини; декларацією прав дитини; конвенцією про права дитини, прийнятою Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року;всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей; Конституцією України, Законами України.    

    Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо. Проблемним питанням, над яким я працюю є: виховання в учнів здорового способу життя, розвиток і збереження народних традицій, збереження чистоти та порядку школи, села, регіону.  Метою виховної роботи у Мединському ліцеї  є формування громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань. Головним завданням є національно-патріотичне виховання молоді на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей. Пріоритетними напрямками є формування гармонійно розвиненої   і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями. 

Виховна  робота в  ліцеї  передбачала реалізацію наступних завдань:

-  Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.

- Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.

- Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.

- Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

       Для реалізації цих завдань в ліцеї був розроблений план виховної роботи, що охопив усі напрямки виховання.  Було систематизовано організацію та участь у календарних, традиційних шкільних святах, заходи, конкурси щодо зміцнення моральності та утвердження  здорового способу життя.

Всебічний розвиток людини, що є головною метою виховання, охоплює розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання в їх нерозривному зв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен з цих напрямків має свій зміст і завдання:

 • Озброєння учнів знаннями основ наук; формування наукового світогляду; оволодіння основними розумовими операціями; вироблення вмінь і навичок культури розумової праці.
 • Формування в учнів моральних понять, поглядів і переконань; виховання моральних почуттів; вироблення навичок і звичок моральної поведінки.
 • Психологічна підготовка особистості до праці; практична підготовка до праці до свідомого вибору професії.
 • Формування естетичних понять, поглядів і переконань; виховання естетичних почуттів, потреби і здатності створювати прекрасне в житті та мистецтві.
 • Виховання здорової зміни, бажання спілкуватися про своє здоров'я, постійно займатися фізичною культурою і спортом. Підготовка до захисту Вітчизни, оволодіння для цього прикладними видами спорту. Підготовка до фізичної праці, виховання працездатності.

      Формами організації виховної діяльності за  2022/2023н.р. у ліцеї були:

 • традиційні українські свята: «Свято Миколая», «Різдвяні свята», «Андріївські вечорниці», «Зустріч Весни – Стрітення Господнього», «Великодні писанки», «День матері», «День вишиванки» (1-4, 5-8, 9-11 класи )
 • святкування міжнародних днів: день води, міжнародний день сім'ї, Всесвітній день Землі, день захисту дітей, Всесвітній день навколишнього середовища, Міжнародний день толерантності (1-4, 5-8, 9-11 класи )
 • професійні свята: день Знань, День працівника освіти (1-4, 5-8, 9-11 класи )
 • державні, національно-патріотичні свята: «День Соборності України», «День Герба», «День Прапора»; «День Державного Гімну», «День Єдності»,  «День пам’яті та примирення», «День Конституції України», «День незалежності», «День Гідності та Свободи»,  «День української мови та писемності», «День захисників України» (1-4, 5-8, 9-11 класи )
 • конкурси-виставки:  «Новорічна композиція»,  «Космічні фантазії» (5-7кл.)
 •  заходи з вшанування пам’яті воїнів-односельчан, які боролися за незалежність в Другій світовій війні; які воювали від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну; День Героїв Небесної Сотні, День чорнобильської трагедії,  День пам’яті жертв Голодомору (9-11кл.) вчитель історії: Бойчук О.Ф.
 •  Цікаві пізнавальні екскурсії до м.Яремча: музей, водоспад, дім святого Миколая (7кл.); екскурсія до Парку Землі, екскурсія до Івано-Франківська (9-кл); екскурсія на фільм «Мавка» (5,7кл), відвідування Галицького парку (учні, які брали участь в конкурсах).
 • Акції: «Цікаве дозвілля – чисте довкілля» або «Подаруй використаним речам друге життя», «Подаруй книгу шкільній бібліотеці», «Зробимо Україну чистою» (6-8 класи), акція посади квіти на шкільному подвір’ї (8-11 кл.);благодійні акції: «Від серця до серця»,  «Благодійний ярмарок - допомога ЗСУ»(1-11 класи)
 • Тематичні свята: «Золота осінь» свято – виставка учнівських робіт,свято Миколая, Новорічні ранки та вечори (1-4 класи) «Наші хлоп’ята – справжні козачата» (4 класи), майстер-класи виготовлення писанок у «Великодній кошик» (2-5 класи), останній дзвоник для 1-11 класів.
 • Змагання з різних видів спорту серед юнаків та дівчат в рамках шкільної спартакіади в період 2022/2023н.р.: міні-футбол, волейбол, теніс, легка атлетика, стрільби бойовими патронами з автоматичної зброї (11 кл), вчителі фізичної культури, «Захисту України»:Бойчук І.В., Пікуляк М.В.

Участь у обласних конкурсах: образотворче мистецтво (Онофришин А.М., Онофришин Л.І.).

Виховна робота була спрямована на виконання індивідуального плану  під час воєнного стану  та календарного плану роботи. Було доопрацьовано систему заходів для дистанційної співпраці з батьками, учнями, методичної роботи та самоосвіти.

8. Соціальний захист.

Основною метою роботи соціального педагога є створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - морального, інтелектуального), надати їй комплексної соціально - психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини (соціальний, психолого-педагогічний та моральний) у її життєвому просторі.

            На початку навчального року, протягом вересня, було складено соціальні паспорти класів  і на їх основі складено соціальний паспорт ліцею.

Кількість дітей пільгових категорій: дітей з малозабезпечених сімей –21; дітей-інвалідів – 1; діти учасників бойових дій – 11; діти внутрішньо переміщені (ВПО) -  2; діти з особливими освітніми потребами (ООП) – 4.

        Відповідно до рішенні міської ради «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Галицької міської ради у 2022 році», організувати безкоштовне харчування за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади учнів пільгових категорій, а саме: дітей з малозабезпечених сімей –21; діти, учасників бойових дій – 11; діти, внутрішньо переміщені (ВПО) -  2; діти, з особливими освітніми потребами (ООП) – 4, діти - інваліди - 1. Загальна кількість дітей пільгових категорій, які харчувалися безкоштовно - 39.

         Велика увага приділяється організації профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки. Протягом року обстежено житлово-побутові умови учнів схильних до девіантної поведінки. Проведено профілактичні бесіди як з учнями так і з їхніми батьками.Недоліком у вихованні школярів сьогодні є недостатня робота з підвищення моральності й культури поведінки учнів у школі й за її межами. Більшість учнів 5-11 класів потребують формування міжособистісних стосунків. У багатьох дітей не сформоване правильне розуміння культури зовнішнього вигляду, який відповідав би їх віковим особливостям. Деякі підлітки мають низький рівень культури поведінки в громадських місцях. Вирішення цієї проблеми, зокрема соціалізації вихованців, повинно у новому навчальному році стати для педколективу, батьків та громадськості пріоритетним і не завершуватися по закінченню терміну проекту. У лютому 2023 року  проаналізоване питання відвідування учнями школи. Ведеться систематичний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу та подання інформації директору ліцею. У кожному класі ведеться журнал обліку відвідування учнями занять, у яких класні керівники позначають причину відсутності учнів та підтверджують довідками відсутність учнів на уроках.

За результатами перевірки встановлено, що відвідування за I семестр 2022 навчального року становить: 51.2 % (загальна кількість відсутніх); 21.0  % (хворих); 30.2 % ( по поважній причині);  % (без поважної причини).За результатами перевірки встановлено, що відвідування за II семестр 2022/2023 навчального року становить: 68.3% (загальна кількість відсутніх); 38.3%  (хворих); 30.0%( по поважній причині); % (без поважної причини ).

Консультування учнів з низьким рівнем адаптації, учнів старшокласників з питань вибору майбутньої професії.

Проведення бесід та консультацій з учнями про сенс людського життя і цінність особистості: «Моє «Я»», «Як подолати депресію?», «Як покращити свій соціометричний статус в класному колективі?», «Я і мої однокласники», « Етика взаємовідносин між юнаками та дівчатами».

 Зв’язки з громадськістю.

- Відвідування сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

- Співпраця з працівниками Ювенальної превенції, служби у справах дітей.

9. Співпраця з батьками.

Виховання учня у школі і сім'ї – щоденний нерозривнийпроцес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Члени батьківського активу, який очолює НицакО.В., брали активну участь у організації й проведенні загальношкільних батьківських зборів, в проведенні поточного ремонту, у вирішенні нагальних шкільних проблем.Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних зі світом захоплень, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

10. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Для медичного забезпечення учнів та вчителів, працівників у закладі обладнано медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра Пікуляк О.Ф.Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників ліцею здійснюється на базі Галицької центральної районної лікарні. Вони щорічно проходять медичний огляд до початку нового навчального року. Кухар проходить медогляд 2 рази на рік. Напроходження медичного огляду кожному працівнику виділяється 2 дні. Проходження медогляду фіксується у медичних книжках відповідного зразка,які зберігаються у медсестри закладу.

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – заступник директора з навчально-виховної роботи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортивна кімната має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях закладу розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей в побуті. В ліцеї розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах в останній тиждень навчального року.

Станом на вересень кожного року всі учні ліцею проходять медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями, що підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз. Захворювання педикульозом в школі немає. 

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі закладу. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці між адміністрацією та профкомом ліцею.Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (ящиком  з піском тощо).Вогнегасники наявні, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження. Є потреба у придбанні пожежної шафи, яка укомплектована згідно вимог. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані акт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. Проведено первинні інструктажі  з охорони праці на робочому місці.

12. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи здана в експлуатацію в 1999 році. Але не зважаючи на певний вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи здійснюється  коштами бюджетів різних рівнів та з різних приватних джерел. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплата за спожиті школою енергоносії. Впродовж навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, авансу.

Адміністрація школи систематично звертається до всіх рівнів виконавчої влади з проханням виділити кошти на добудову незавершеного будівництва корпусів ліцею, однак питання не вирішено. Також у процесі вирішується оновлення обладнання шкільної їдальні. У цьому році завдяки участі команд ліцею у проєктах ШГБ Галицької міської ради за підтримки DECIDE спортивна кімната закладу оновилася сучасними тренажерами для зміцнення здоров'я.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими стендами, активно проводиться робота по озелененню території. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. 

Постійно ми отримуємо підтримку з боку батьків, підприємців, відділу освіти :

- це отримання електричного обігрівача для ДГ, отримання фарби для фарбування коридорів, туалетів, сходових,дитячого майданчика;

- миючих і дезинфікуючих засобів для утримання приміщення школи відповідно санітарно-гігієнічних норм;

- інвентаря (відер, віників, граблів, лопат для снігу та штикових);

- придбання ліків для медичного кабінету ліцею.

13. Управлінська діяльність.

  Управлінську діяльність у закладі освіти здійснюємо за принципами демократичності, відкритості, активності та ініціативності, цілеспрямованості, поєднання колегіальності з персональною відповідальністю, науковості, гуманістичної спрямованості, оперативності та гнучкості, конкретності, перевірки фактичного виконання прийнятих рішень тощо. Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи закладу, плану внутрішкільного контролю і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню, забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, відділу освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами. 

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання ліцею, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради ліцею, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація ліцею приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва закладом більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Як директор ліцею у роботі з працівниками дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у закладі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

 Відповідно до мети головними завданнями роботи ліцею в 2023/2024 навчальному році стане:продовження працювати у  1-4 класах згідно Концепції «Нова українська школа»;формування та розвиток ключових компетентностей школярів;організація та управлінський супровід профільного навчання в старшій школі за новими навчальними планами та навчальними програмами для 11-річної старшої школи, допрофільної підготовки учнів 8-9-их класів;здійснення моніторингу якості освітнього процесу;покращення роботи щодо відбору та занять з обдарованими дітьми; ефективне застосування у навчально-виховному процесі тестових технологій; використання ІКТ в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності; відповідність мети і завдань методичної служби кінцевим результатом навчальної і виховної діяльності педагогічного колективу; врахування при організації освітнього процесу в закладі національних та регіональних особливостей, традицій; стимулювання творчих пошуків вчителів; пошук педагогічних та методичних інноваційних шляхів та впровадження їх у педагогічну діяльність; охоплення всіх учителів різними формами методичної роботи; спрямування методичної роботи на розширення кругозору і підвищення компетентності педагогів, їх наукового та професійного рівня; вважати й надалі принцип діагностики основною формою покращення методичної роботи; шукати нові форми і шляхи для виявлення та розвитку здібних і обдарованих дітей; орієнтування всіх сфер освітньої діяльності на формування в учнів критичного мислення, здатності виробляти власну точку зору та поважати точку зору інших; всю виховну роботу проводити в тісній співпраці з батьками та громадськістю села, орієнтуючись на досягнення народної педагогіки; більш ефективно працювати з різними громадськими організаціями села та міста.

Для вирішення цих та інших завдань необхідна кропітка робота всього колективу працівників закладу, єдність та взаємодія, взаєморозуміння всіх ланок діяльності ліцею, конкретно обґрунтовані, цілеспрямовані дії керівництва закладу та педагогічного колективу, чітка реалізація поставлених проблем, про які йшлося вище. Нова українська школа має намір стати «школою компетентностей» для сучасного учня, бо включає знання, уміння та ставлення, засновані на ціннісній платформі. Отож інтегрування в Європейську систему цінностей — основне завдання закладу освіти на сучасному етапі. Головні напрями модернізації роботи з учнівською, батьківською та педагогічною громадськістю, в основі якої – ідея всебічного й гармонійного розвитку особистості як найвищої загальнолюдської цінності. Вона передбачає постійне вдосконалення сутнісних сил людини, забезпечення її конкурентоспроможності та мобільності, формування свободи думки та дії, усвідомлення гордості за свою державу, й на цій основі – підвищення рівня розвитку всього суспільства. У зв'язку з цим ліцей продовжуватиме працювати над  науково-методичною проблемою:«Формування конкурентно спроможної особистості шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій».

Підсумки діяльності ліцею за минулий навчальний рік. За 2022/2023 навчальний рік  заклад  продемонстрував наступне:

- освітній процес у школі має тенденцію до розвитку;

- управлінська діяльність закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу, підвищення його ефективності;

- школа підтримує свій позитивний імідж;

- створюються умови для виявлення і розвитку навчально-пізнавальних і творчих інтересів, здібностей і потреб учнів;

- покращується ресурсна база закладу;

- виховна робота сприяє вихованню національної свідомості, громадянської активності учнів, розвитку їх творчого потенціалу.

Далі вашій увазі пропонується SWOT- аналіз діяльності й стану справ у Мединському ліцеї.  SWOT- аналіз  є універсальним методом, що використовується в процесі стратегічного планування діяльності будь-якої організації, у тому числі й закладу освіти. Його сутність полягає в розділенні факторів і явищ, що впливають на функціонування та розвиток закладу освіти, на  4 категорії: сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. Цей аналіз не містить усієї інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу оцінити наявну ситуацію.

Сильні сторони закладу освіти:

 1. Спеціалізація школи (поглиблене вивчення української  мови);
 2. Згуртований педагогічний колектив;
 3. Сприятливий мікроклімат;
 4. Демократичність в освітньому процесі;
 5. Формування конкурентоспроможної особистості;
 6. Достатній рівень результатів ЗНО випускників ліцею;
 7. Позитивний імідж (високий рівень попиту на освітні послуги закладу).

Слабкі сторони закладу освіти:

 1. Недостатня інноваційна спрямованість освітнього процесу;
 2. Недостатній рівень співпраці з ВНЗ;
 3. Класи з поглибленим вивченням лише одного предмета;
 4. Незначний відсоток учнів з високим рівнем навчальної діяльності
 5. Зменшення кількості учнів старшої школи ;
 6. Потребує оновлення матеріальна база школи;
 7. Низький рівень мотивації вчителів до самоосвіти;
 8. Недостатня дослідницька діяльність;
 9. Слабо розвинене шкільне самоврядування, що перешкоджає  масовому залучення учнів у різноманітну, активну громадську діяльність

Можливості закладу освіти:

 1. Підвищення педагогічної майстерності вчителів ліцею, зміни орієнтирів діяльності з транслятора знань до координатора, фасілітатора, коуча;
 2. Упровадження та розвиток новітніх освітніх технологій;
 3. Активне залучення до роботи зі школярами соціальних партнерів і психологів;
 4. Підвищення мотивації учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах.

Загрози для закладу освіти:

 1. Несприйняття частиною педагогічного колективу інноваційної діяльності;
 2. Зниження авторитету вчителя в суспільстві;
 3. Недостатня підтримка батьківської громадськості;
 4. Необхідність подальшого зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.
 5. Низька культура сімейно-родинних відносин.

Таким чином, дослідження SWOT-аналізу дозволили визначити пріоритетні завдання діяльності Мединського ліцею. Це:

- створення умов для забезпечення  сучасної, доступної, якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

- сприяння саморозвитку, самоствердженню, самореалізації особистості кожного здобувача освіти;

- формування фізично розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя, духовно багатої, креативно мислячої, конкурентноспроможної  особистості, патріота України.

Основні шляхи розвитку школи спрямовані на реалізацію Концепції Нової української школи, що скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника школи.

Шляхи реалізації Плану перспективного розвитку Мединського ліцею можна накреслити такі:

 1. Фундаментальність освіти і її практична спрямованість;
 2. Пріоритет збереження здоров’я учнів, створення безпечних умов для навчання;
 3. Співпраця педагогічного колективу з батьківською громадськістю;
 4. Зростання фахової підготовки вчителів;
 5. Удосконалення управлінської діяльності;
 6. Зміцнення технічної бази школи.

Зміни, що відбуваються в суспільстві, зумовили зміни й розвитку освіти. Тому заклад освіти  сьогодні має не лише давати знання, а й створювати умови для саморозвитку й самореалізації особистості, сприяти формуванню компетентної особистості, здатної до самостійного життя в соціумі.

Ключовими постатями освітнього процесу є учень та його особистісний розвиток і педагог, здатний до професійного зростання. Для учнів пріоритетні напрямки розвитку – це:

 1. Творчість, критичне мислення, уміння вирішувати проблеми;
 2. Комунікативні навички, інформаційна та медійна грамотність, навички співпраці;
 3. Спілкування державною та іноземними мовами;
 4. Навички підприємницької діяльності та фінансова грамотність;
 5. Лідерство та відповідальність;
 6. Загальнокультурна грамотність.

Для професійного зростання педагогів потрібно:

 1. Безперервне навчання вчителів, створення єдиного інформаційного простору для спілкування та обміну досвідом з колегами;
 2. Участь педагогів у професійних конкурсах, програмах обміну;
 3. Використання в освітньому процесі інноваційних технологій, засобів медіа-освіти;
 4. Сертифікація вчителів.

Тільки в поєднанні спільних зусиль адміністрації ліцею, учнів, педагогів, батьків та громадян можливо досягнути очікуваних результатів.

Для учнів: оволодіння освітніми компетенціями на рівні Державних стандартів; формування інформативних і нормативних, інтелектуальних і комунікативних компетенцій; створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності; формування правової та громадянської свідомості; підвищення показників фізичного, психологічного стану здоров’я.

Для вчителів: підвищення рівня професійної компетентності педагогів; створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності; поліпшення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

Для адміністрації: активізація діяльності всіх структур школи; упровадження ефективного управління; покращення статусу й  іміджу школи.

Для батьків: встановлення партнерських відносин між родинами учнів та педагогічними працівниками; створення умов для задоволення потреб щодо отримання якісної освіти дітьми; збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Для громадськості: створення позитивного іміджу школи у соціумі; підвищення конкурентоспроможності серед ЗЗСО територіальної громади; збільшення уваги до вирішення проблем навчання і виховання.

Сподіваюсь, що використання запропонованих пріоритетних заходів сприятимуть розвитку компетентностей учнів, покращенню якості освіти; вмотивованості педагогічних працівників та розвитку Мединського ліцею Галицької міської ради Івано-Франківської області як сучасного закладу освіти.

Свій виступ хочу завершити притчею…

«В один із сонячних днів мудрець разом зі своїми учнями вийшли на прогулянку берегом річки. Зупинившись на березі, учитель сказав: «Подивіться на річку. Вона - саме Життя: то розмірно, то бурхливо протікає. Річка змінюється щомиті, ніколи не повторюючи свій вигляд двічі. Учні довго дивилися на річку, поки мудрець не спитав їх: «А як би ви прагнули досягти своєї мети? Перший учень сказав: «Я б завжди боровся з течією, плив проти неї вперед, до своєї мети». Другий учень сказав:«А я б плив за течією, як та пелюстка, що ковзає по хвилях, і набирався б досвіду в дорозі». Третій учень відповів: «А я б плив до своєї мети, постійно змінюючи тактику, то віддаючись на волю течії, то прагнучи її побороти. Я б обходив небезпечні місця, зупинявся на відпочинок, але потім завжди продовжував би свій шлях». «Ваші відповіді хороші, але недостатньо мудрі», - зауважив Учитель. Учні запитали: «Ну а твій шлях річкою життя, Учителю, який? Мудрець подивився на своїх учнів і,посміхнувшись, сказав: «Я б навіть не пускався в плавання». «Але хіба твоя мета вже досягнута?» - здивувалися учні. «Ні, але ж і не до будь-якої мети можна дістатися вплав. Можна йти простою дорогою,зупиняючись,відпочиваючи, долаючи перешкоди. Але ще краще, коли ти йдеш не сам – тоді будь-яка мета буде досягнута».

Дійсно, для досягнення мети можна використовувати різні дороги і способи пересування. Можна йти з кимось, а можна  й по одинці. Не так важливо, який спосіб обрати. Важливо розуміти,що їх багато. Ми теж,працюючи в Ліцеї, щодня обираємо шляхи для досягнення мети, що поставлена нами. Звичайно, не всі дороги було легко пройти, але вони були цікавими,неповторними і завдяки  спільним  зусиллям   шлях   під назвою 2022/2023 навчальний рік було пройдено.

 

Дякую усім за добру роботу у 2022/2023 н.р.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора